Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла
Моторни масла Лубрика
Трансмисионни масла Лубрика
Индустриални масла Лубрика МАСЛА
ИНДУСТРИАЛНИ
 

 

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА ЛУБРИКА

 

 

Трансмисионни МАСЛА  Лубрика ЕП
Лубрика ЕП

Трансмисионни МАСЛА Лубрика ЕП - 1L
Трансмисионни МАСЛА Лубрика ЕП - 18L
Трансмисионни МАСЛА Лубрика ЕП - Варел  210L

 

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА Лубрика ЕП

Tрансмисионите масла Лубрика ЕП са произведени от висококачествени селективно очистени базови масла и комбинация от добавки, осигуряващи много добра окислителна стабилност, антикорозионна и противоизносна защита.

Предимства на трансмисионните масла
» придават надеждна защита от корозия и ръжда;
» високи антипенни свойства;
» отлична съвместимост с уплътнителните материали;
» тези трансмисионни масла предпазват зъбните предавки от износване и задиране при ниски скорости и високи въртящи моменти, високи скорости и силни натоварвания;
» добри ЕР качества както при високи така и при ниски температури;

Приложение на трансмисионните масла
Трансмисионните масла Лубрика ЕП са предназначени за смазване на хипоидни предавки на трансмисии на леки и товарни автомобили с много тежки условия на натоварване и високи скорости на приплъзване.

Техническо означение на трансмисионните масла
ISO-L-CKM - съгласно БДС ISO 6743/6

Спецификации на трансмисионните масла
» SAE J306 - 98
» API GL-5
» MIL-L-2105

 

Типична характеристика на трансмисионните масла
       
Вискозитетен клас SAE
80W90
85W140
90
140
Плътност при 20°С, g/ml
0.892
0.894
0.891
0.894
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm^(2)/s
14.5
27
21
30.5
Динамичен вискозитет при -26°C, cp
140 000
250 000
-
-
Вискозитетен индекс
110
98
95
90
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
185
195
195
210
Температура на течливост, °С
-33
-18
-21
-9
Корозия върху мед
3a
3a
3a
3a
Противозадирни свойства
- степен на натоварване с увреждане
12
12
12
12
- товароизносен индекс (ТИИ), N
740
740
740
740
- Натоварване за заваряване (Рз), N
5000
5000
5000
5000

 

 

 

Трансмисионни МАСЛА  Лубрика Т
Лубрика Т

Трансмисионни МАСЛА Лубрика Т - 18L
Трансмисионни МАСЛА Лубрика Т - Варел  210L

 

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА Лубрика Т

Трансмисионните масла Лубрика Т са произведени от подходящо подбрани селективно очистени базови масла и комбинация от добавки, осигуряващи много добра антиокислителна стабилност.

Предимства на трансмисионните масла
» надеждна защита от корозия и ръжда;
» високи антипенни свойства;
» много-добра съвместимост с уплътнителните материали;
» отлична защита от износване и задиране;

Приложение на трансмисионните масла
Трансмисионните масла Лубрика Т са предназначени за смазване на спираловидно-скосени и червячни зъбни предавки, както и механични предавателни кутии на някои товарни автомобили.

Спецификации на трансмисионните масла
» SAE J306 - 98
» API GL-2

 

Типична характеристика на трансмисионните масла
   
Вискозитетен клас SAE
90
140
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s
21.0
30.5
Вискозитетен индекс
95
90
Пламна темперарура в отворен тигел, °С
200
210
Корозия върху мед
3b
3b
Противозадирни свойства
-степен на натоварване с увреждане
8
8
Противоизносни свойства (ЧСМ)
-товароизносен индекс (ТИИ), N
450
450
-натоварване за заваряване (Рз), N
2500
2500
Температура на течливост, °С
-15
-9
Относителна плътност при 20°С
0.890
0.895


  

Трансмисионни МАСЛА Лубрика АТF II D
Лубрика АТF II D

Трансмисионни МАСЛА Лубрика АТF II D - Варел  210L

 

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА Лубрика АТF II D

Трансмисионни масла "Лубрика ATF II D" се произвежда от висококачествени базови компоненти и пакет присадки, осигуряващи висок вискозитетен индекс и много добра антиокислителна

Предимства на трансмисионни масла Лубрика ATF II D
» отлични ниско-температурни свойства, лесно превключване на скоростите;
» надежна защита срещу износване и корозия;
» високи антипенни свойства;
» отлична съвместимост с уплътнителните материали;
» осигурена защита срещу образуване на депозити;
» слабо образуване на пари при висока температура.

Приложение на трансмисионните масла
"Лубрика ATF II D" е минерална многофункционална течност и е предназначена за смазване на автомобилни трансмисии в леки автомобили и промишлени транспортни средства, както и за индустриални и мобилни хидравлични системи, изискващи масла от типа: GM DEXTRON II D.

Техническо означение на трансмисионните масла
» ISO -L-CKS- съгласно БДС ISO 6743 / 6

 

Типична характеристика на трансмисионните масла
 
Кинематичен вискозитет при 100 0С,мм2/s
7,0 - 7,9
Вискозитетн индекс
150
Динамичен вискозитет при 400С, Ср, не по - висок от
50000
Пламна температура, отворен тигел,оС не по -ниска
170
Температура на течливост, оС, не по-висока от
минус 40
Медна корозия
1b
Плътност при 20оС, g/ml
Определя се не се нормира

 

Трансмисионни МАСЛА Лубрика АТФ III
Лубрика АТF II D

Трансмисионни МАСЛА Лубрика АТФ III - Варел  210L

 

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА Лубрика АТФ III

Трансмисионни масла Лубрика АТФ III се произвеждат от висококачествени базови компоненти и пакет присадки, осигуряващи висок вискозитетен индекс и много добра антиокислителна стабилност.

Предимства на трансмисионните масла
» отлични ниско-температурни свойства, лесно превкючване на скоростите;
» надеждна защита срещу износване и корозия;
» високи антипенни свойства;
» отлична съвместимост с уплътнителните материали;
» осигорена защита срещу образуване на депозити;
» слабо образуване на пари при висока температура.

Приложение на трансмисионните масла
Лубрика АТФ III е синтетична течност и е предназначена за смазване на автомобилни трансмисии в леки автомобили и промишлени транспортни средства, както и за индустриални и мобилни хидравлични системи, изизскващи масла от типа:
General Motors Dextron III и Ford Mercon.

Техническо означение на трансмисионните масла
ISO-L-CKS съгласно БДС ISO 6743/6

 

Типична характеристика на трансмисионните масла
 
Кинематичен вискозитет про 100 °С, мм2/s
7,0-7,9
Вискозитетен индекс
170
Динамичен вискозитет при 40°С, Ср.,не по-висок от
50000
Пламна температура , отворен тигел, оС, не по-ниска
170
Температура на течливост, оС, не по-висока от
Минус 40
Медна корозия
1b
Плътност при 20оС, g/ml
Определя не се нормира
Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}