Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла
Моторни масла Shell
Хидравлични масла Shell
Индустриални масла Shell МАСЛА
ИНДУСТРИАЛНИ
 

 

МОТОРНИ МАСЛА SHELL


 

 

Моторни масла Shell Helix Super-15W-40
моторни масла
SHELL

 

МОТОРНИ МАСЛА Shell Helix Super 15W-40

Усъвършенствани моторни масла SHELL

Моторни масла SHELL Helix Super са усъвършенствани моторни масла, осигуряващи надеждна защита на двигателите на леки автомобили.
Масла Shell Helix Super са разработени от специално подбрани базови компоненти с висок вискозитетен индекс исъвременни високоефективни добавки. Благодарение на това маслото осигурява надеждна защита, независимо какъв е автомобила и условията на експлоатация.

Области на приложение на моторните масла Shell
» Всички двигатели на леки автомобили с впръскване на горивото, атмосферни или с турбо компресия и многоклапанна система, работещи с бензин, дизел или газ .

Експлоатационни свойства и предимства на продукта
» Много добра защита на двигателя
За всички режими на работа, включително при най-тежките ( градско каране) с често спиране и потегляне, за всички автомобили.
» Спокойствие
Огромният опит на Shell в разработването на моторни масла Ви гарантира изключителна защита през цялото време, независимо какъв автомобил карате.
» Съвместимо с катализатори, турбокомпресори и многоклапанна система
Надхвърля промишлените стандарти.
» Ниска консумация на масло
Използването на подбрани базови компоненти осигурява ниска летливост на продукта и следователно нисък разход на масло. В резултат на това се налага по-рядко доливане на масло.

Спецификации на моторните масла Shell
Масла Shell Helix Super 15W-40 надхвърля изискванията на следните спецификации:

API - SJ/CF
ACEA - A2/B2-98

Съвети
Съвети и препоръки за приложения, неспоменати в тази листовка, можете да получите от представителя на Shell България за региона.

Мерки за безопасност
Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Спецификация за безопасност на продукта, която можете да получите от представителя на Shell България за вашия регион.

Пазете околната среда
Предавайте отработените масла в оторизиран за целта събирателен пункт. Да не се изхвърля в канализация, почвата или водни басейни

 


Типични физични характеристики на моторни масла SHELL Helix
Моторни масла SHELL Helix Super
15W-40
Вискозитетен клас
SAE J 300
15W-40
Кинематичен вискозитет
при 40°C mm2/s
ISO 3104
105,4
при 100°C mm2/s
ISO 3104
14,5
Динамичен вискозитет
при - 20 С, mPa.s
ASTM D 2602
6700
Вискозитетен индекс
ISO 2909
132
Плътност при 15°C g/сm3
ISO 12185
0,885
Пламна температура °C
ISO 2592
220
Температура на течливост °C
ISO 3016
-30

Тези характеристики са присъщи за текущото производство. Доколкото бъдещата продукция ще се придържа към нормативите на Shell, могат да се появят и някои отклонения от посочените стойности.


 

 

Моторни масла Shell Helix Plus-105W-40
моторни масла
SHELL

 

МОТОРНИ МАСЛА Shell Helix Plus 10W-40

Моторни масла на синтетична основа за съвременни леки автомобили

Моторни масла SHELL Helix Plus сa високотехнологични, базирани на синтетични компоненти моторно масло, което осигурява отлична защита на двигателя при всички режими на работа, независимо какъв е автомобила.
Масла Shell Helix Plus са разработени на основата на притежавана от Shell формула и е изпитано и одобрено при най-тежки работни режими. Това е гаранция за правилния избор на маслото. Каквато и да е колата, колкото и да е натоварена, Helix Plus осигурява отлична защита в много по-голяма степен, отколкото конвенционалните масла.

Области на приложение на тези масла
» Всички автомобилни двигатели с впръскване на гориво, турбо компресия и многоклапанна система, работещи с бензин, дизел или газ.

Експлоатационни свойства и предимства на масла Shell Helix Plus
» Отлична защита на двигателя и удължаване на живота му
За всички работни режими на съвременните високоефективни двигатели, включително режими с често спиране и потегляне като шофиране в населено място, този продукт е по-надежден от всички конвенционални масла.
» Сигурност благодарение на всестранно тестване в лабораторни и полеви условия
Всестранно тествано и одобрено от технолозите на Shell, включително в полеви условия с основни марки леки автомобили.
» Отлична защита на коли с катализатори, турбокомпресия или многоклапанна система. Тези масла надхвърлят изискванията на промишлените стандарти.

» Повишена икономия на гориво и по-лесно потегляне при студен двигател
Ниският вискозитет, подобрената течливост при потегляне и ниското триене водят до ефективно намаляване консумацията на гориво и по-лесно запалване на студено.
» Нисък разход на масло
Специално подбраните базови компоненти понижават летливостта на продукта и следователно неговия разход. В резултат на това се налага по-рядко доливане на масло.
» Ниско съдъжание на хлор

Отработените масла замърсяват в по-малка степен околната среда.

Спецификации и одобрения на производители
Масла Shell Helix Plus 10W-40 надхвърля изискванията на всички водещи производители на автомобили и на следните спецификации:

API - SJ/CF
ACEA - A3/B3-98
VW - 500.00 and 505.00
BMW - Специални масла
Peugeot-Citroen - Отговаря на PSA- изисквания за Е и D
Mercedes Benz - 229.1
Rover Регистрирано
JASO "SG".

Съвети
Съвети за приложения, неспоменати в тази листовка, можете да получите от представителя на Shell България за региона.

Мерки за безопасност
Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната. Спецификация за безопасност на продукта, която може да получите от представителя на Shell България за регион.

Опазвайте околната среда
Събирайте и предавайте отработените масла в оторизиран за целта събирателен пункт. Да не се изхвърля отработеното масло в канализация, почвата или водни басейни

Типични физични характеристики на моторни масла SHELL
масла SHELL Helix Plus
10W-40
Вискозитетен клас на масла SHELL Helix Plus
SAE J 300
10W-40
Кинематичен вискозитет
при 40°C mm2/s
ISO 3104
90,8
при 100°C mm2/s
ISO 3104
14,1
Вискозитетен индекс масла SHELL Helix Plus
ISO 2909
160
Плътност при 15°C g/сm3
ISO 12185
0,871
Пламна температура °C
ISO 2592
210
Температура на течливост °C
ISO 3016
-33

Тези характеристики са присъщи за текущото производство. Доколкото бъдещата продукция ще се придържа към нормативите на Shell, могат да се появят и някои отклонения от посочените стойности.


 

 

Моторни масла Shell Helix Diesel Plus-105W-40
моторни масла
SHELL

 

МОТОРНИ МАСЛА Shell Helix Diesel Plus 10W-40

Моторни масла на синтетична основа за дизелови леки автомобили

Моторни масла SHELL Helix Diesel Plus са усъвършенствани масла, създадени по нова технология. Тези масла подсигуряват отлична защита на дизеловия двигател при всякакви условия на работа на автомобила. Съставът на масла Shell Helix Diesel Plus е оригинална разработка на Шел и е изпитан и доказан при тежки експлоатационни условия. Ето защо не трябва да се тревожите при избора на подходящото масло. Какъвто и да е дизеловия автомобил и колкото и да са трудни условията на експлоатация, Helix Diesel Plus ви предоставя превъзходна защита, която е много по-добра от тази на конвенционалните масла.

Области на приложение
» Всички леки и лекотоварни автомобили с дизелови двигатели, включително турбодизел.

Експлоатационни качества и предимства на продукта
» Превъзходна защита и дълготрайност на двигателя
В съвременните, икономични леки автомобили с дизелови двигатели, Helix Diesel Plus 10W-40 работи по-добре от всяко конвенционално масло. Използва се при всички условия на каране, включително при чести спирания и тръгвания (градско каране) и при каране на високи обороти.
» Осигурява спокойствие на водача благодарение на успешно преминатите тестове в лабораторни и полеви условия
Маслото е подлагано на интензивни тестове от технолозите на Shell, включително при полеви изпитания с основни марки дизелови леки автомобили, в резултат на което е с доказани технически характеристики.
» Осигурява отлична защита на автомобили с газотурбинни двигатели
Показателите на масла Shell Helix Diesel Plus надхвърлят изискванията на производствените стандарти.
» Повишена икономия на гориво и по-добро стартиране на студен двигател
Притежава нисък вискозитет, голяма подвижност и ниско триене, благодарение на което автомобила ефективно намалява разхода си на гориво и се стартира по-лесно при ниски температури.
» Ниска консумация на масло
Използването на подбрани базови компоненти намалява летливостта на продукта и следователно понижава консумацията на масло. С това се намалява и необходимостта от доливане на масло.
» Ниско съдържание на хлор.
Благодарение на това се намалява вредното въздействие върху околната среда при изхвърлянето на отпадъчния продукт.

Спецификации и одобрения на производители
Масла shell Helix Diesel Plus 10W-40 надхвърля изискванията на всички водещи производители на автомобили и на следните спецификации:

API - CF
ACEA - B3-98
BMW - Специални масла
Mercedes Benz - 229.1
Peugeot-Citroen - Отговаря на
изисквания РSA D
Rover - Регистрирано
VW - 505.00

Съвети
Съвети по всички аспекти на приложението на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите от представителя на Shell България за региона.

Мерки за безопасност
Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Спецификация за безопасност на продукта, която се предоставя от представителя на Shell България за региона.

Пазете околната среда
Събирайте и предавайте отработените масла в оторизиран за целта събирателен пункт. Не iизхвърляйте отработените масла в канализационната мрежа, в почви и водни басейни.

 

Типични физични характеристики на моторни масла SHELL
масла SHELL Helix Diesel Plus
10W-40
Вискозитетен клас на масла SHELL Helix Diesel Plus
SAE J 300
10W-40
Кинематичен вискозитет
при 40°C mm2/s
ISO 3104
87,3
при 100°C mm2/s
ISO 3104
14,25
Вискозитетен индекс масла SHELL Helix Diesel Plus
ISO 2909
169
Плътност при 15°C g/сm3
ISO 12185
0,870
Пламна температура (СОС) °C
ISO 2592
215
Температура на течливост °C
ISO 3016
-33

Teзи характеристики са типични за текущото производство. Макар че бъдещата продукция ще съответства на нормативите на Shell, възможно е някои характеристики да бъдат променени.

 

 

 

 

Моторни масла Shell Rimula R3 X
моторни масла
SHELL

 

МОТОРНИ МАСЛА Shell Rimula R3 X

Тройна защита-срещу износване, отложения, прегряване.
Всесезонни моторни масла за тежко натоварени дизелови двигатели.

Моторни масла SHELL Rimula R3 X Energised Protection се отличават с високо ефективна химия на смазване, специално пригодена за защита на двигателя при различни условия на шофиране. Тази изключително адаптивна технология се осъществява от многокомпонентен пакет за постигане на защита в три насоки - ниско износване и от там по-дълъг живот на двигателя, ниско нищо на образуване на отложения и поддържане на ефективната работа в двигателя, предпазване от аварий и непрекъсната защита при високи температури. Rimula R3 X е одобрено от много производители на двигатели. На практика тези моторни масла са подходящи за всички тежко натоварени двигатели със и без турбокомпресор в пътни и извънпътни машини.


Експлоатационни предимства
» Уникална нова рецептура
Моторни масла SHELL Rimula R3 X използва специална рецептура с доказана ефективност в реални работни условия и осигурява висока ефективност и дълъг живот на машините.


Чистота на двигателя
Високата термична стабилност на моторни масла SHELL Rimula R3 X е причина за поддържа не висока степен на чистота на буталата, което в комбинация с дисперсантните добавки допринася за ефективен контрол срещу замърсяванията и образуване на отложения в двигателя.


Ниска степен на износване на двигателя
Комбинацията от противоизносни добавки и ефективния контрол срещу замърсяванията осигуряват дълъг живот на двигателя, поддържат неговата мощност и ефективност и намаляват сервизните разходи.


Защита при високи температури
Моторни масла SHELL Rimula R3 X са доказали, че осигуряват повишена устойчивост от разлагане, защитавайки непрекъснато двигателя и при най-тежките работни условия на които са подложени съвременните двигатели.


Приложения
Пътни транспортни средства
Моторни масла SHELL Rimula R3 X са одобрени от водещи производители на двигатели и е подходящо масло за приложение в почти всички тежко натоварени дизелови двигатели.


Строителство и минна промишленост
Моторни масла SHELL Rimula R3 X се препоръчват за повечето типове двигатели, използвани в строително и минно оборудване. Особенно подходящо е за двигатели на Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel (четиритактови), MTU и Kamatsu. Маслото е разработено да осигури продължителна работа при използване дори и на горива с високо съдържание на сяра.


Земеделски машини
Моторни масла SHELL Rimula R3 X е идеално масло за приложение в машини с режим на работа с често спиране и тръгване, характерен за машините в селското стопанство и защитава срещу износване и замърсяване двигателя при висок товар и ниска скорост на движение.

 

Спецификации и одобрения на потребители на моторни масла SHELL
Масла SHELL Rimula R3 X
Спецификация и одобрения
Спецификация и одобрения на тези масла
15W-40
20W-50
API: CH-4/CG-4/CF-4/CF
ДА
ДА
ACEA: E3, E5
ДА
ДА
Caterpillar: ECF-1-A
ДА
Cummins: CES 20071,72, 75
ДА
ДА
Cummins: CES 20076,77
ДА
DDC: 93K215
ДА
Mack Truck: EO-M
ДА
ДА
Mack Truck: EO-M+
ДА
MAN: 3275
ДА
ДА
MB: 228.3
ДА
ДА
MTU: Category 2
ДА
 
Renault: RD-2
ДА
 
Allison: C-4
ДА
 
Volvo: VDS-2
ДА
 

Съвет
Съвет относно приложения, които не са посочени в тази техническа информация може да получите от търговския предстватител на масла Shell за региона.


Здравеопазване и безопасността
Малко е вероятно масла SHELL Rimula R3 X да предизвика някакви сериозни проблеми, свързани със здравето и безопасността, когато се използва съгласно указанията и в посочените области на приложение, и при условие, че се спазват стандартите за лична и производствена хигиена. Избягвайте контакт с кожата. Нанесете защитни очила при боравене с маслото. При контакт с кожата измйите незабавно със сапун и вода.


Опазване на околната среда
Събирайте отработеното масло на определено разрешено място. Не го изхвърляйте в канализация, почва или водни басейни.

 

Типични физични характеристики на моторни масла SHELL Rimula R3 X
Моторни масла SHELL Rimula R3 X
15W-40
20W-50
Кинематичен вискозитет
при 40°C mm2/s
при 100°C mm2/s
ASTM D 445


105,1
14,3

147,3
17,5
Динамичен вискозитет
при -15°C mPa*s
при -20°C mPa*s
ASTM D 5293

6600


6450
Вискозитетен индекс
ASTM D 2270
139
130
Плътност при 15°C kg/L
ASTM D 4052
0,886
0,893
Пламна температура (СОС) °C
ASTM D 92
230
235
Температура на течливост °C
ASTM D 97
-39
-36
Обща алкалност (TBN) mg KOH/g
ASTM D 2896
10,8
10,8
Сулфатна пепел %
ASTM D 874
1,44
1,44

 

 

 

 

Моторни масла Shell Rimula R2 Extra
моторни масла
SHELL

 

МОТОРНИ МАСЛА Shell Rimula R2 Extra

Моторни масла за двигатели с турбокомпресор

Всесезонни моторни масла за дизелови двигатели с тежък режим на работа

Моторни масла SHELL Rimula R2 Extra Energized protection са масла съдържащи пакет от добавки с доказано действие, които реагират на различните потребности на Вашия двигател. Активни дисперсантни добавки поддържат замърсяванията в разтворено състояние и така поддържат двигателя чист. Всяка една добавка от пакета проявява своята защитна сила при нужда и осигурява надеждна и постоянна защита срещу наслоявания, износване и устойчивост от сгъстяване на маслото при високи температури. Тези масла са одобрени от водещи производители на двигатели. Тези масла са подходящи за използване във всички двигатели с турбокомпресор.

Работни предимстава на тези масла
Предимстава на универсалността
В сравнение с употребата на едносезонни масла, Shell Rimula R2 Extra може да осигури на потребителя широка гама предимстава, свързани с употребата на универсални масла. Сред тях са намаляване на консумацията с до 30%, по-дълъг живот на маслото и подобрение на горивото.


Защита на двигатели с турбокомпресор
За разлика от други по-евтини универсални масла, Shell Rimula R2 Extra може спокойно да се използва при много двигатели с турбокомпресор, за да осигури защита и дълъг живот на двигателя.


Чистота на буталата
Shell Rimula R2 Extra надвишава нормалните стандарти за чистота на буталата свързани с маслата API CG-4 - употребата на съвременната химия във формулата й осигурява чистота на буталата, която отговаря на стандартите на Mercedes Benz 228.1, като гарантира на потребителя постоянно високо качество на работа при разнообразни приложения.


Одобрено е от големите производители на двигатели
Масла Shell Rimula R2 Extra отговаря на препоръките на големите производители на автомобилни двигатели в Европа и Америка, която осигурява гъвкавост на собствениците на превозни средства и механизация.


Приложения на тези масла
Автомобилни дизелови двигатели
Shell Rimula R2 Extra е идеалният избор за широка гама двигатели с и без турбокомпресор при нормална експлоатация. То е особено препоръчително за употреба при по-стари камиони и автобуси Mercedes Benz, както за ефективно и икономично смазване при извънпътни машини като селскостопански трактори например. За още по-тежък режим на работа или употреба на модерни нискоемисионни двигатели препоръчваме Shell Rimula R3 и Shell Rumula R4.

 

Спецификации и одобрения на потребители на моторни масла SHELL
Масла SHELL Rimula R2 Extra
SAE Вискозитетен клас
Спецификация и одобрения на тези масла
15W-40
20W-50
API: CG-4/CF-4/CF
Да
Да
ACEA: E2
Да
Да
MAN: 271
Да
Да
MB: 228.1
Да
Да
Volvo: VDS
Да
 

Съвети
Съвети относно приложения, различни от описаните в тази листовка, може да получите от Вашия представител на масла Shell.


Здраве и безопасност
Малко е вероятно масла Shell Rimula R2 Extra да предизвика някакви сериозни проблеми, свързани със здравето и безопасността, когато се използва съгласно указанията и в посочените области на приложение, и при условие, че се спазват стандартите за лична и производствена хигиена. Избягвайте контакт с кожата. Носете защитни очила при боравене с маслото. При контакт с кожата измийте незабавно със сапун и вода.


Опазване на околната среда
Изхвърляйте oотработените масла на позволените места за събиране на отпадъци. Не изхвърляйте отработеното масло в канали, в почвата или водите.


Типични характеристики на моторни масла SHELL Rimula R2 Extra
Моторни масла SHELL Rimula R2 Extra
15W-40
20W-50
Кинематичен вискозитет
при 40°C mm2/s
при 100°C mm2/s
ASTM D 445
102
14,4


162
18,9
Динамичен вискозитет
при -15°C mPa*s
при -20°C mPa*s

ASTM D 52936400
8900
Вискозитетен индекс
ASTM D 2270
143
132
Плътност при 15°C kg/L
ASTM D 4052
0,887
0,893
Пламна температура (СОС) °C
ASTM D 92
226
228
Температура на течливост °C
ASTM D 97
-30
-27
Обща алкалност (TBN) mg KOH/g
ISO 3771
8,2
8,2

 

 

 

 

 

Моторни масла Shell Rimula R4 L
моторни масла
SHELL

 

МОТОРНИ МАСЛА Shell Rimula R4 L

Всесезонно моторно масло за тежко натоварени дизелови двигатели

Моторни масла Shell Rimula R4 L Energised Protection използва последната технология "LOW SAPS" добавки за защита на съвременните двигатели с намалени емисии, подложени на най-тежки условия на работа. Защитната сила е повишена с използване на дълбоко пречистени базови масла от "Group II", които спомагат за повишаването активността на добавките. Това помага за значително подобряване на защитата от износване, контролиране на отложенията и устойчивост от разлагане от високи температури.


Специална ниска пепелна формулировка спомага за защита на катализаторите за димни газови и филтъра за твърди частици, с които са снабдени най-новите ниско емисионни транспортни средства. Препоръчва се от широк кръг производители на оригинално оборудване. Подходящо, както за най-новите модели Euro 4, 5 и US 2007, така и за по-старите модели.


Експлоатационни характеристики и предимства
Редуцирано смазочно стопанство
Одобрението на масла Shell Rimula R4 L от множество производители на оригинално оборудване спомага да се използва едно масло в автопарк, състоящ се от различни марки и модели камиони.


Съвместимост с емисионни системи
Усъвършенстваната ниско пепелна формулировка спомага срещу блокиране и запушване на катализаторите за пречистване на отработените газове.


Намалени експлоатационни разходи
Масла Shell Rimula R4 L е формулирани със система за подобрен кисилинен контрол, което дава на оператора възможност за бърза смяна на маслото.


Отлична противоизносна защита
Доказала се милионо километри пробег маслото Shell Rimula R4 L осигурява по-високо ниво на защита от предишното поколение масла и удължава живота и ефективността на двигателя.


Приложения
Тежконатоварени мощни дизелови двигатели
Shell Rimula R4 L е нашето масло от клас 15W-40 HD с най-високи експлоатационни качества, осигуряващо отлична защита за почти всички двигатели, включващи както Euro 5 и US 2007, така и всички по-стари двигатели.


Приложение в извън пътни транспортни средства
Масла Shell Rimula R4 L са изключително подходящи за използване в селскостопански машини и конструктивно оборудване, дори и при употребата на гориво със високо съдържание на сяра.

 

Спецификации и одобрения на моторни масла SHELL Rimula R4 L
Масла SHELL Rimula R4 L
SAE Вискозитетен клас
Спецификация и одобрения на масла Shell Rimula
R4 L 15W-40
API:CJ-4/CI-4+/CI-4/ CH-4/CG-4/CF-4/CF
да
ACEA: E7
да
Caterpillar: ECF-2/ECF-3
да
Cummins: CES 20081, 20077
да
DDC: 93K218
да
Deutz DQC III-05
да
Mack Truck: EO-O++
да
MAN: 3275
да
MB: 228.31/228.3
да
MTU: Category 2
да
Renault: RLD-3
да
Volvo: VDS-4/VDS-3
да

 

Здравеопазване и безопасност
Малко е вероятно масла Shell Rimula R4 L да предизвика някакви сериозни проблеми, свързани със здравето и безопасността, когато се използва съгласно указанията и в посочените области на приложение, и при условие, че се спазват стандартите за лична и производствена хигиена. Избягвайте контакт с очите. Носете защитни очила при боравене с маслото. При контакт с кожата измийте незабавно със сапун и вода.


Опазване на околната среда
Събирайте отработеното масло на определено разрешено място. Не го изхвърляте в канализация, почва или водни басейни.


Съвет
Съвет относно приложения, които не са посочени в тази техническа информация може да получите от търговския представител на на масла Shell за региона.


Типични характеристики на моторни масла SHELL Rimula R4 L
Моторни масла SHELL Rimula R4 L
Вискозитетен клас SAE J300   15W-40
Кинематичен вискозитет
при 40°C mm2/s
при 100°C mm2/s
ASTM D 445
118
15,5
Вискозитетен индекс
ASTM D 2270
139
Плътност при 15°C kg/L
ASTM D 4052
0,883
Пламна температура (СОС) °C
ASTM D 92
227
Температура на течливост °C
ASTM D 97
-33
Обща алкалност (TBN) mg KOH/g
ASTM D 2896
10,6
Сулфатна пепел %
ASTM D 874
1,0 макс.

 

 

Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}