Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла, хидравлични масла, греси, антифриз
масла
Моторни масла Лубрика
Трансмисионни масла Лубрика
Индустриални масла Лубрика МАСЛА
ИНДУСТРИАЛНИ
 

 

МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА


Моторни масла Лубрика 2Т Микс
Лубрика 2Т Микс

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика 2Т Микс - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика 2Т Микс - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика 2Т Микс

Моторни масла Лубрика 2Т Микс - високо ефективни масла предназначени за двутактови бензинови двигатели, произведени от висококачествени базови масла и добавки, осигуряващи пълно изгаряне на сместа масло-безин в горивнита камера и не оставя нагар по свещите.

Предимства на моторните масла
»
отлични антикорозионни и противо-износни качества;
» лесно смесване на маслото с бензина;
» предотвратява образуването на нагар върху свещите;
» тези масла предотвратяват образуването на отлагания в горивната камера;
» отлично смазване на цилиндрово-буталната група;
» отлични детергентно-диспергиращи качества;
» осигурява максимална мощност на 2Т двигателите;

Приложение на моторните масла
Маслото за двутактови бензинови двигатели Лубрика 2Т Микс е предназначено за приготвяне на смес масло-бензин за леки автомобили, мотоциклети, мотопеди, селскостопански мотокултиватори, резачки за дърва и други. Препоръчваното съотношение масло:бензин е 1:50.

Спецификации на моторните масла
» JASO FB
» API TC

Типична характеристика на моторните масла Лубрика
Плътност при 20°С, g/ml
0.874
Кинематичен вискозитет при 50°С, mm^(2)/s
33
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
84
Температура на течливост, °С
-27
Корозия върху медна пластинка
2a
Антикорозионни характеристики в присъствие на дестилирана вода
издържа
Сулфатна пепел, %
0.08 


МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА SUPER BENZIN 10W4O
Лубрика Super Benzin 10W40

МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА SUPER BENZIN 10W4O - 1L
МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА SUPER BENZIN 10W4O - 4L
МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА SUPER BENZIN 10W4O - Варел 210L

МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА SUPER BENZIN 10W4O

Моторни масла Lubrica Super Benzin 10W40 е всесезонно двигателно масло, произведено от висококачествени хидрокрекирани базови масла и пакет специално подбрани добавки, подобраяващи неговите температурни свойства.

Предимства на моторните масла
» запазва необходимия вискозитет при високи температури и притежава отлични нискотемпературни свойства.
» много добра антиокислителна и антикорозионна стабилност дори и в тежки условия на експлоатация.
» намален разход на маслo благодарение на ниската изпаряемост при високи температури.
» отлични противоизносни свойства, осигуряващи надеждна защита на двигателя от износване при тежки условия на експлоатация.
» изключителни детергентно-диспергиращи свойства, гарантиращи чистота на двигателя.

Приложение на моторните масла
Масла "Лубрика Супер Бензин 10W40" e предназначенo за смазване на съвременни високонатоварени бензинови двигатели, работещи при променливи условия. Препоръчват се за леки и лекотоварни автомобили и микробуси с нормално или турбо нагнетяване, включително и тези с газова уредба и катализатори. Може да се използва и за дизелови двигатели, изискващи експлоатационно ниво CF.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 - 99
» API SJ/CF
» FTS 093-2004
» ACEA A3-96/B3-96

 

Типична характеристика на моторните масла
Вискозитетен клас SAE
10W40
Плътност при 20°С, g/ml
0.882
Кинематичен вискозитет при 100°Сmm^(2)/s
14.2
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 25°C
6300
- при минус 20°C
-
- при минус 15°
-
гранична температура на изпомпване °C
-35
Вискозитетен индекс
144
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
222
Температура на течливост, °С
-33
Изпаряемост по НОАК, %
11.2
Обща алкалност, mg KOH/g
9.0
Сулфатна пепел, %
1.1

 

 


МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА 100 PLUS
Лубрика 100 PLUS

МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА 100 PLUS - 1L
МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА 100 PLUS
МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА 100 PLUS - 18L
МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА 100 PLUS - Варел 210L

МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА 100 PLUS

Моторни масла Лубрика 100 Плюс - всесезонно двигателно масло произведено от дълбокорафинирани базови масла и пакет специално подбрани добавки, които осигуряват изключителни уплътнителни и противоизносни свойства.

Предимства на моторните масла
» съществено намалява разхода на масло;
» възпрепятства "сухото" триене при стартиране;
» отлични смазочни и противозадирни качества, осигуряващи сигурна работа на триещите се части на двигателя;
» високи детергентно - диспергиращи свойства;
» ниска склонност към образуване на нагар и отложения;

Приложение на моторните масла
Всесезонното моторно масло Лубрика 100 Плюс е разработено специално за дизелови и бензинови двигатели на леки, лекотоварни и товарни автомобили с пробег над 100 000 километра и установени признаци на износване. Използването му осигурява по-добро уплътняване в зоните на буталните пръстени и минимален междусменен разход на масло и предотвратява образуването на нагар.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API CF-4/SG
» ACEA A2-96/B2-96/E2-96

Типична характеристика на моторните масла
Плътност при 20°С, g/ml
0.880
Вискозитетен клас SAE
15W50
Кинематичен вискозитет при 100°С mm^(2)/s
18.5
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 20°C
6300
- гранична температура на изпомпване °С
- 30
Вискозитетен индекс
145
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
230
Температура на течливост, °С
-33
Изпаряемост по НОАК, %
10.0
Обща алкалност, mg KOH/g
8.0
Сулфатна пепел, %
1.1

 

 

 

МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА Екстра SHPD
Лубрика Extra SHPD

ЛУБРИКА Екстра SHPD - 18L
ЛУБРИКА Екстра SHPD - Варел 210L

МОТОРНИ МАСЛА ЛУБРИКА Екстра SHPD

Моторни масла Лубрика Екстра SHPD - всесезонни двигателни масла с високи експлоатационни характеристики създадени на основата на висококачествени базови масла и балансиран пакет от добавки, които отговарят на изискванията на водещите световни производители на дизелови двигатели.

Предимства на моторните масла
» превъзходни детергентно-диспергиращи свойства - повишена чистота и удължаване живота на двигателя;
» стабилна защита против окисление и корозия - удължен живот на маслото;
» отлични противоизносни, противозадирни и смазващи качества в широк температурен интервал;
» отлични нискотемпературни свойства - подобрена защита от ниско температурни отложения в режим (стоп - старт)
» удължен живот на уплътненията;

Приложение на моторни масла Лубрика Extra SHPD
Маслата "Лубрика Екстра" (SHPD) са предназначени за смазване на особено високонатоварени дизелови двигатели с или без турбонагнетяване, работещи при променливи условия. Гарантират удължен срок на пробег, който в зависимост от вида и състоянието на двигателя както и от условията на работа може да достигне до 45000 км.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» ACEA E3-96/B3-98

 

Типична характеристика на моторни масла Лубрика
Плътност при 20°С, g/ml
0.885
0.885
Вискозитетен клас SAE
15W40
20W50
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm^(2)/s
15.0
18.0
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 20°C
6500
-
- при минус 15°C
-
9000
гарнична температура на изпомпване°С
-30
-25
Вискозитетен индекс
135
132
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
220
230
Температура на течливост, °С
-30
-24
Изпаряемост по НОАК, %
11.0
10.0
Обща алкалност, mg KOH/g
12.8
12.8
Сулфатна пепел, %
1.85
1.85

 

 

 


 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МД
Лубрика МД

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МД - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МД - 4L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МД - 18L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МД - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МД

Едносезонните моторни масла Лубрика МД се произвеждат от дълбокорафинирани базови масла и специално подбран пакет добавки, които му осигуряватнеобходимите детергентно-диспергиращи, антиокислителни, антикорозионни, противоизносни и антипенни свойства.

Предимства на моторните масла
» отлична термоокислителна стабилност - поддържа чист двигателя и удължава срока на експлоатация на маслото;
» отлични антикорозионни качества - удължава живота на двигателя;

Приложение на моторните масла
Маслата Лубрика МД се използват за смазване на дизелови двигатели без принудително пълнене, както и за натоварени бензинови двигатели, работещи при променливи условия.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API CC/SD

 

Типична характеристика на моторните масла
M8Д
M10Д
M16Д
M20Д
Вискозитетен клас        
- SAE
20W
30
40
50
- БДС
6W
10
16
20
Плътност при 20°С, g/ml
0.881
0.888
0.891
0.893
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm^(2)/s
8.3
11.5
15.4
19.5
Вискозитетен индекс
95
95
92
90
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
220
235
240
245
Температура на течливост, °С
-21
-21
-18
-18
Обща алкалност, mg KOH/g
5.0
5.0
5.0
5.0
Сулфатна пепел, %
0.9
0.9
0.9
0.9

 

 

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МЕ
Лубрика МЕ

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МЕ - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МЕ

Моторни масла Лубрика МЕ са едносезонни двигателни масла предназначени за смазване на дизелови двигатели, създадени от вече утвърдени базови масла, произведени по съвременни технологии и специално подбран пакет добавки.

Предимства на моторните масла
» отлична защита от сгъстяване при високи скорости и високи температури;
» високия алкален резерв гарантира бързо и ефективно неутрализиране на образуваните киселини при работа с дизелови горива, съдържащи сяра;
» защита от стареене и корозия;

Приложение на моторните масла
Маслатa Лубрика МЕ са предназначени за високонатоварени дизелови двигатели с или без принудително пълнене, работещи при променливи условия, включително и с високосернисти горива, както и за бензинови двигатели, изискващи масло от експлоатационно ниво SE. Използва се в машини в строителството, миннодобивната промишленост и селското стопанство.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API CD/SE

 

Типична характеристика на моторните масла
     
Вискозитетен клас
M10Е
M16Е
M20Е
- SAE
30
40
50
- БДС
10
16
20
Кинематичен вискозитет при 100°С
11.5
15.6
19.5
Вискозитетен индекс
95
92
90
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
230
240
245
Температура на течливост, °С
-21
-18
-15
Обща алкалност, mg KOH/g
8.6
8.6
8.6
Сулфатна пепел, %
1.3
1.3
1.3

 

 МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МТ 16 п
Лубрика МТ 16 п

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МТ 16 п - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика МТ 16 п

Маслото Лубрика МТ 16П се получава от рафинирани маслени фракции, легирани с многофункционални добавки.

Приложение на моторните масла
Маслото "Лубрика МТ16п" е предназначено за смазване на бързоходни тежконатоварени транспортни дизелови двигатели без наддуване например на танкове, тежки селскостопански машини, машини за пътно строителство и др.

Спецификации на моторните масла
» API CB/SC

Типична характеристика на моторните масла
 
Кинематичен вискозитет при 100°С
17.5
Вискозитетен индекс
92
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
235
Температура на течливост, °С
-30
Обща алкалност, mg KOH/g
3.5
Сулфатна пепел, %
0.5
Плътност при 20°С, g/ml
0.885

 


 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Бензин
Лубрика Супер Бензин

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Бензин - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Бензин - 4L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Бензин - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Бензин

Всесезонни двигателни масла от тази серия поддържат двигателните части в отлично състояние и ги предпазват от износване благодарение на използваните дълбокорафинирани базови масла и високоефективния пакет добавки.

Предимства на моторните масла
» запазват необходимия вискозитет при високи температури и притежават отлични нискотемпературни свойства;
» много добра антиокислителна и антикорозионна стабилност дори и в тежки условия на експлоатация;
» намален разход на масло благодарение на ниската изпаряемост при високи температури;
» много добри антипенни свойства гарантиращи стабилен маслен филм върху детайлите;
» отлични противоизносни свойствао сигуряваща надеждна защита на двигателя от износване при тежки условия на експлоатация;
» изключителни детергентно-диспергиращи свойства гарантиращи чистота на двигателя;

Приложение на моторните масла
Маслата Лубрика Супер Бензин са предназначени за смазване на съвременни високонатоварени бензинови двигатели, работещи при променливи условия. Препоръчват се за леки и лекотоварни автомобили и микробуси с нормално или турбо нагнетяване, включително и тези с газови уредби и катализатори. Може да се използват и за дизелови двигатели, изискващи експлоатационно ниво CF.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API SJ/CF
» ACEA A3-96/B3-96

 

Типична характеристика на моторните масла
       
Вискозитетен клас SAE
10W40
15W40
20W40
20W50
Плътност при 20°С, g/ml
0.882
0.882
0.882
0.885
Кинематичен вискозитет при 100°Сmm^(2)/s
14.2
14.8
15.3
18.3
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 25°C
6300
-
-
-
- при минус 20°C
-
6400
-
-
- при минус 15°
-
-
8500
9000
гранична температура на изпомпване °C
-35
-30
-25
-25
Вискозитетен индекс
144
138
122
136
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
220
220
222
224
Температура на течливост, °С
-33
-27
-24
-24
Изпаряемост по НОАК, %
11.2
11.0
10.0
10.0
Обща алкалност, mg KOH/g
9.0
9.0
9.0
9.0
Сулфатна пепел, %
1.1
1.2
1.2
1.2

 

 

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Плюс
Лубрика Супер Плюс

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Плюс - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Плюс - 4L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Плюс - 18L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Плюс - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Плюс

Масла отличаващи се с високи експлоатационно технически качества, осигуряващи отличното смазване на дизеловите двигатели.

Лубрика Супер Плюс са универсални всесезонни двигателни масла, произведени от висококачествени базови фракции и пакет специално подбрани добавки, покриващи изискванията на европеиските и американските производителите на двигатели.

Предимства на моторните масла
» понижено образуване на отлагания;
» понижен разход на масла и добра защита от износване;
» повишена чистота и срок на експлоатация на двигателя, осигурени от отличните детергентно-диспергиращите свойства на маслата;
» намалява прегряването на буталните пръстени и задирането на цилиндрите на двигателите;
» защита от износване на двигателя при пускане;

Приложение на моторните масла
Всесезонните моторни масла Лубрика Супер Плюс са предназначени за смазване както на съвременни високонатоварени дизелови двигатели, така и на модерни бензинови двигатели на леки, лекотоварни и товарни автомобили, работещи при променливи условия, с или без турбонагнетяване, с или без газови уредби и катализатори, изискващи най-добра защита от високо- и нискотемпературни отложения, ръжда и корозия.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API CH-4/SJ
» ACEA E2-96/B3-98/A3-98

 

Типична характеристика на моторните масла
       
Вискозитетен клас SAE
10W40
15W40
20W40
20W50
Плътност при 20°С, g/ml
0.882
0.882
0.884
0.885
Кинематичен вискозитет при 100°С mm^(2)/s
14.2
14.8
15.3
18.4
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 25°C
6400
-
-
-
- при минус 20°C
-
6500
-
-
- при минус 15°
-
-
8600
9000
гранична темппература на изпомпване
-35
-30
-25
-25
Вискозитетен индекс
145
138
122
136
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
220
220
222
224
Температура на течливост, °С
-34
-27
-24
-24
Изпаряемост по НОАК, %
11.2
11.0
10.0
10.0
Обща алкалност, mg KOH/g
10.5
10.5
10.5
10.5
Сулфатна пепел, %
1.2
1.3
1.3
1.3

 


 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер
Лубрика Супер

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер - 4L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер - 18L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер

Всесезонните двигателни масла Лубрика Супер са произведени от дълбокорафинирани базови масла и пакет специално подбрани добавки, които покриват изискванията на европеиските и американските производителите на дизелови двигатели.

Предимства на моторните масла
» стабилна защита против окисление;
» отлични противоизносни, противозадирни и смазочни свойства в широк температурен интервал;
» превъзходни детергентно - диспергиращи свойства;
» нормален старт при ниски температури;
» гарантира незабавен старт;

Приложение на моторните масла
Всесезонните моторни масла Лубрика Супер са предназначени за високонатоварени дизелови двигатели с или без турбонагнетяване, работещи при променливи условия. Препоръчват се за употреба в двигателите на автобуси, леки, лекотоварни и товарни автомобили, както и за бензинови двигатели, изискващи масло от експлоатационно ниво SF

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API CD/SF
» ACEA E1-96/B2-98/A2-96

 

Типична характеристика на моторните масла
     
Вискозитетен клас SAE
15W40
20W40
20W50
Плътност при 20°С, g/ml
0.882
0.884
0.885
Кинематичен вискозитет при 100°С mm^(2)/s
14.8
15.3
18.0
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 20°C
6400
-
-
- при минус 15°
-
8600
9000
гранична температура на изпомпване °C
-30
-25
-25
Вискозитетен индекс
138
122
136
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
220
222
224
Температура на течливост, °С
-27
-24
-24
Изпаряемост по НОАК, %
11.5
11.0
11.0
Обща алкалност, mg KOH/g
8.5
8.5
8.5
Сулфатна пепел, %
1.2
1.2
1.2

 

 

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Турбо Дизел
Лубрика Турбо Дизел

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Турбо Дизел - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Турбо Дизел - 4L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Турбо Дизел - 18L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Турбо Дизел - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Турбо Дизел

Лубрика Турбо Дизел - всесезонни двигателни масла с високи експлоатационни качества, обезпечаващи надеждна защита на дизеловите двигатели работещи в особено тежки условия.

Получават се от висококачествени базови маслени фракции и многофункционална легираща композиция, осигуряваща много добри детергентно - диспергиращи, противоизносни, ниско - и високотемпературни свойства.

Предимства на моторните масла
» термо и антиокислителна стабилност - понижено образуване на утайки и отлагания;
» стабилност към изменения, непроменяне вискозитета и след хиляди километри пробег;
» отлични детергентно-диспергиращи свойства - повишена чистота и удължен живот на двигателя;
» много добри антикорозионни и противоизносни качества;

Приложение на моторните масла
Всесезонните моторни масла Лубрика Турбо Дизел са предназначени за смазване на високонатоварени дизелови двигатели с или без турбонагнетяване, работещи при променливи условия и изискващи повишена защита срещу ниско- и високотемпературни отложения, ръжда и корозия. Препоръчват се за употреба в съвременни дизелови двигатели на леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси и микробуси, както и за бензинови двигатели, изискващи експлоатационно ниво SG.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API CF-4/SG
» ACEA E1-96/B3-96/A3-96

 

Типична характеристика на моторните масла
     
Вискозитетен клас SAE
15W40
20W40
20W50
Плътност при 20°С, g/ml
0.882
0.884
0.885
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm^(2)/s
14.8
15.3
19.3
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 20°C
6500
-
-
- при минус 15°
-
8600
9000
гарнична температура на изпомпване
-30
-25
-25
Вискозитетен индекс
138
122
136
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
220
222
224
Температура на течливост, °С
-27
-24
-24
Изпаряемост по НОАК, %
11.0
10.0
10.0
Обща алкалност, mg KOH/g
9.0
9.0
9.0
Сулфатна пепел, %
1.2
1.2
1.2

 

 

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Ултра
Лубрика Ултра

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Ултра - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Ултра - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Ултра

Лубрика Ултра - всесезонно напълно синтетично моторно масло произведено по съвременна технология, надхвърлящо по експлоатационните характеристики на минералните и полусинтетичните масла.

Предимства на моторните масла
» много добра антиокислителна и антикорозионна стабилност дори и в тежки условия на експлоатация;
» намален разход на масло благодарение на ниската изпаряемост при високи температури;
» много добри антипенни свойства гарантиращи стабилен маслен филм върху детайлите;
» отлични противоизносни и противозадирни свойства, осигуряващи надеждна защита на двигателя от износване при тежки условия на експлоатация;
» изключителни детергентно-диспергиращи свойства, гарантиращи чистотата на двигателя.
» много ниска температура на изпомпване;

Приложение на моторните масла
Синтетичното моторно масло Lubrica Ultra е предназначено за особено натоварени съвременни бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили с или без наличие на турбонагнетяване, работещи при променливи условия.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API SJ/CF
» ACEA A3-98/B3-98
» MB 229.1
» VW 502.00/505.00

 

Типична характеристика на моторните масла
 
Вискозитетен клас SAE
5W40
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm^(2)/s
13.7
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 30°C
6000
Вискозитетен индекс
161
Температура на течливост, °С
- 54
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
224
Изпаряемост по НОАК, %
7.7
Обща алкалност, mg KOH/g
10.0
Сулфатна пепел, %
1.25
Плътност при 20°С, g/ml
0.850

  

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика SUPER PLUS 10W40
Lubrica SUPER PLUS 10W40

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика SUPER PLUS 10W40 - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика SUPER PLUS 10W40 - 4L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика SUPER PLUS 10W40 - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Lubrica SUPER PLUS 10W40

Lubrica SUPER PLUS 10W40 е всесезонно двигателно масло, произведенo по съвременни технологии от хидрокрекирани минерални базови масла и пакет специално подбрани добавки, отговарящи и надхвърлящи изискванията на производителите на дизелови и бензинови двигатели.

Предимства на моторните масла
» подобрена защита на дизеловите и бензиновите двигатели във всички условия на експлоатация.
» удължава живота на двигателя.
» намалява образуванията на отлагания при висока температура.
» намалява образуването на сажди.
» намалява износването на двигателя свързано със запазване на вискозитета при висока температура.
» намалява потреблението на масло свързано с подобрените високотемпературни свойства.

Приложение на моторните масла
Маслото "Лубрика Супер Плюс 10W40" e предназначенo за смазване, както на съвременни високонатоварени дизелови двигатели, така и на модерни бензинови двигатели на леки, лекотоварни и товарни автомобили, работещи при променливи условия, с или без турбонагнетяване, с или без газови уредби и катализатори, изискващи най-добра защита от високо- и нискотемпературни отложения, ръжда и корозия.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 - 99
» FTS 095 - 2004
» API CH-4/SJ
» ACEA A3-98/B3-98/E3-96

 

Типична характеристика на моторните масла
 
Вискозитетен клас SAE
10W40
Плътност при 20°С, g/ml
0.882
Кинематичен вискозитет при при 100°С mm^(2)/s
14.2
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 25°C
6400
- при минус 20°C -
-
- при минус 15°
-
гранична темппература на изпомпване
-35
Вискозитетен индекс
145
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
220
Температура на течливост, °С
-34
Изпаряемост по НОАК, %
11.2
Обща алкалност, mg KOH/g
10.5
Сулфатна пепел, %
1.2 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Газ
Лубрика Супер Газ

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Турбо Супер Газ - 1L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Газ - 4L
МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Газ - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика Супер Газ

Лубрика Супер Газ - всесезонно двигателно масло произведено от дълбокорафинирани базови фракции и пакет специално подбрани добавки, отговарящи на изискванията на световните производители на бензинови двигатели.

Предимства на моторните масла
» висока антиокислителна и антикорозионна стабилност;
» наличието на магнезии съдържащи добавки осигурява по ниско съдържание на сулфатна пепел и поддържат?чиста зона на горене? при висок алкален резерв;
» лек старт при ниски температури;
» осигурява по-дълъг пробег на автомобила преди смяна на маслото;
» отлични детергентно-диспергиращи свойства;

Приложение на моторните масла
Всесезонното моторно масло Лубрика Супер Газ е предназначено за смазване на високонатоварени бензинови двигатели, приспособени да работят и с газ. Осигурява сигурна защита против износване на двигателя. Използваният специфичен пакет присадки предотвратява образуването на нискотемпературни утайки и ефективно намалява високотемпературните отложения. При работа на двигателя с газ срокът за смяна на маслото е с 50% по-дълъг, отколкото при работа с бензин.

Спецификации на моторните масла
» SAE J300 Dec 1999
» API SG/CD
» ACEA A2-96/B2-96

 

Типична характеристика на моторните масла
 
Вискозитетен клас SAE
15W40
Плътност при 20°С, g/ml
0.885
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm^(2)/s
14.4
CCS вискозитет, mPa.s
- при минус 20°C
6500
Гранична температура на изпомпване
- 30
Вискозитетен индекс
134
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С
218
Температура на течливост, °С
- 28
Изпаряемост по НОАК, %
11.0
Обща алкалност, mg KOH/g
7.4
Сулфатна пепел, %
1.00 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика STOU
Лубрика STOU

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика STOU - Варел 210L

 

МОТОРНИ МАСЛА Лубрика STOU

Супер универсалното тракторно масло ?Лубрика STOU? се получават от висококачествени базови маслени фракции и многофункционален пакет от присадки, осигуряващ много добри детергентно-диспергиращи, противоизносни и противозадирни свойства, добра стабилност на механична деструкция и стабилна работа в широк температурен интервал.

Предимства на моторните масла
» запазва необходимия вискозитет при високи температури и притежава отлични нискотемпературни свойства.
» много добра антиокислителна и антикорозионна стабилност дори и в тежки условия на експлоатация.
» намален разход на маслo благодарение на ниската изпаряемост при високи температури.
» отлични противоизносни свойства, осигуряващи надеждна защита на двигателя от износване при тежки условия на експлоатация
» - изключителни детергентно-диспергиращи свойства, гарантиращи чистота на двигателя.

Приложение на моторните масла
Супер уневерсалните тракторни масла ?Лубрика STOU? са предназначени за смазване на съвременни двига-тели, трансмисии, диференциали, мокри спирачки и хидравличните системи на най- съвременните селскостопански машини и съоражения работещи при променливи условия и изискващи специална защита срещу високо- и нискотемпературни отложения, ръжда и корозия.

Спецификации на моторните масла
» SAE J 300
» API GL ?4
» John Deer JDM J27
» Allison C-4
» DTC 117 ? 2005
» API CH-4/ACEA E5
» Massey Ferguson M1139 M1141

 

Типична характеристика на моторните масла
   
Вискозитетен клас SAE
10W30
10W40
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm^(2)/s
10.9
14
Вискозитетен индекс
146
146
Пламна температура в отворен тигел, COC,°С
220
230
Температура на течливост, °С
-30
-30
Обща алкалност, mg KOH/g
10.4
10.4
Загуби от изпарение по НОАК, %,
13
13
Пенообразуване:
- склонност към пенообразуване, cm3,
10-50-10
10-50-10
- стабилност на пяната, cm3,
0-0-0
0-0-0
Сулфатна пепел, % 1.30 1.30
Динамичен вискозитет (CCS), mPa.s,
5600
6500
Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}