Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла
Моторни масла Insa
Масла трансмисионни Insa
Масла Индустриални Insa МАСЛА
ИНДУСТРИАЛНИ
Енергетични масла Insa
МАСЛА
ЕНЕРГЕТИЧНИ
Трансмисионни масла

 

ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА INSA

Индустриални масла Insa Емулсол
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА ЕМУЛСОЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ - Индустриални масла ИНСА Емулсол e емулгируем тип смазочно-охлаждаща течност, предназначена за висококачествена обработка на чугун, стомана и други метали с изключение на магнезий и сплавите му чрез процеса рязане, подходяща за предприятия с централизирани смазочно-охлаждащи системи и машини със самостоятелен резервоар. Подходяща за операциите, шлифоване, фрезоване, струговане, райбероване, рязане и др.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
БДС 14740-82; БДС 14745-82, СОТ/Р-М/Е2; ТС ИНСА

Индустриални масла

Индустриални масла Инса Резинол С
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА Резинол С

ПРИЛОЖЕНИЕ - Неемулгируемите минерални масла за рязане ИНСА Резинол С, са предназначени за смазване и охлаждане на режещите инструменти при процесите на обработка на металите:
-при дълбоко разпробиване на метали и сплави се препоръчва

ИНСА Резинол С15
-при автоматно-стругова обработка на високолегирани, неръждаеми стомани и сплави се препоръчва ИНСА Резинол С 22.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
ТС ИНСА

Индустриални масла

Индустриални масла ИНСА С-20
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА С-20

ПРИЛОЖЕНИЕ - Маслата за рязане ИНСА С са неемулгируеми смазочно-охлаждащи течности, предназначени за смазване и охлаждане на режещи и абразивни инструменти при обработка на черни метали чрез рязане. Тези масла се препоръчват при струговане, фрезоване и шлифоване.

ИНСА С-12
са масла предназначени за смазване и охлаждане на режещи инструменти, работещи при средно натоварване.

ИНСА С-20
са масла предназначени за смазване и охлаждане на режещи инструменти, работещи при високи натоварвания.

ИНСА С-32
са масла предназначени за смазване и охлаждане на абразивни инструменти при високоскоростно шлифоване на твърди стомани и режещи инструменти, работещи при високи натоварвания и температури в зоната на рязане.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
БДС 14745-82 СОТ/Р-М/Ма1, БДС 14216-82

Индустриални масла

Индустриални масла Insa MX-M
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА МХ-М

ПРИЛОЖЕНИЕ - Хидравличните масла ИНСА МХ-М влизат в употреба като работна течност в стационарни и мобилни хидравлични маслени системи, както и за смазване на триещи се механизми в циркулационни системи, които изискват масла с висока стабилност на окисление, притежават много добри защитни свойства и имат повишени противоизносни и противозадирни качества.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
БДС ISO 11158-HM, БДС 7803-82, DIN 51524 part 2, Denison HF-0 NFE 48603-HM

Индустриални масла

Индустриални масла Insa МХ-Л
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА МХ-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ - Хидравличните масла ИНСА МХ-Л се употребяват като работна течност в хидравлични маслени системи и системи за управление на подвижна техника, както и за смазване на триещи се механизми в циркулационни системи на различни индустриални машини и съоръжения, работещи при умерени натоварвания и налягане и изискващи масла с висока стабилност на окисление, и добри защитни свойства.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL

Индустриални масла

Индустриални масла Insa МБК-1
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА МВК-1

ПРИЛОЖЕНИЕ - Компресорните масла ИНСА МВК-1 са предназначени за смазване на бутални и ротационни въздушни компресори с температура на компримирания въздух до 140°С, изискващи масла с нормална устойчивост на окисление и защита.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
БДС 14471-82, БДС 9901-82, DIN 51506-VB и VC

Индустриални масла

Индустриални масла Insa MH-X
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА МН-Х

ПРИЛОЖЕНИЕ - Маслата за металообработващи машини ИНСА МН-Х са предопределени за смазване на хоризонталните и вертикални направляващи /паралели/, плъзгащи лагери, както и за работна теч­ност в хидравлични системи и редуктори в промишлеността.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
CINCINATI MILACRON P-53, P-47, P-50, ТС ИНСА

Индустриални масла

Индустриални масла Insa МТЛ
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА МТЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ - Масла топлоносители от типа ИНСА МТЛ се употребяват, като топлопренасящ агент в топлоносителни инсталации. В зависимост от работните температури маслата топлоносители ИНСА МТЛ се предлагат в два вискозитетни класа:

ИНСА МТЛ-32
Маслото може да се употребява в топлоносителни инсталации при температура на масления филм до 320°С и обемна температура на маслото топлоносител до 290°С.

ИНСА МТЛ-46
Маслото може да се употребява в топлоносителни инсталации при температура на масления филм до 300°С и обемна температура на маслото топлоносител до 270°С.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
БДС ISO 6743-12, ТС ИНСА

Индустриални масла

Индустриални масла Insa AN
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА АN

ПРИЛОЖЕНИЕ
- Маслата ИНСА АN са предопределени за смазване на триещи се механизми в циркулационни устройства на машини и инсталации, за които няма специфични потребности към смазочния материал.

Тези масла се употребяват и при технологични процеси в целулозно-хартиената и стъкларската промишленост, при леярско формуване и др.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
БДС 5291-86, DIN 51501

Индустриални масла

Индустриални масла Insa МХП-40А
ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА - ИНСА МХП-40А

ПРИЛОЖЕНИЕ - Маслата за хидродинамични предавки ИНСА МХП-40А е предназначено за употреба като работна течност в хидродинамични предавки на пътностроителни машини, подемно-транспортни средства за строителна механизация и селскостопански машини, за които са предписани масла от експлоатационно ниво DEXRON и Type A Suffix A по спецификацията на General Motors.


СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАСЛА
GM Dexron, GM Type A Suffix A, MB 236.2

 

Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}