Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла
Моторни масла Shell
Хидравлични масла Shell
Индустриални масла Shell МАСЛА
ИНДУСТРИАЛНИ
 

 

ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА SHELL


 

 

Индустриални масла Shell Omala
индустриални масла
SHELL

 

МАСЛА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ РЕДУКТОРИ Shell Omala

Индустриални масла Shell Omala.
Висококачествени масла за индустриални редуктори и лагерни приложения

Масла Shell Omala представляват висококачествени редукторни масла, несъдържащи оловни съединения, предназначени предимно за смазване на тежко натоварвани индустриални редуктори. Съчетанието от висока товароносимост и антифрикционни качества ги прави изключително подходящи за използване в зъбни предавки и други индустриални приложения.

Области на приложение на индустриални масла Shell
В състава на масла Shell Omala са разработени със селективно рафинирани базови масла с висок индекс на вискозитета и специални серофосфорни добавки, които осигуряват изключителни качества при работа в условия на много високи натоварвания и надеждна експлоатация в следните области на приложние:
» Стоманени зъбни предавки.
» Индустриални зъбни предавки, работещи при свръхвисоки натоварвания
» Лагери
» Циркулационни смазочни системи и системи за смазване чрез разплискване.

При автомобилни хипоидни зъбни предавки трябва да се използва съответното масло от серията масла Shell Spirax, тъй като масла Omala не са предназначени за тази цел.

Експлоатационни свойства и предимства на продуктите
» Изключителна устойчивост на окисление и термоустойчивост
Издържат високи температурни натоварвания и не образуват утайки и и други отлагания.
Имат удължен живот, дори при средни температури на маслото до 100°C в някои области на приложение.

» Ефективна защита от корозия
Защитават стоманени и бронзови детайли, дори в присъствие на замърсявания от вода и твърди частици.
» Не съдържат олово
Това е много важно за оператора. намалява се риска от увреждане на здравето и от замърсявания при смяна на маслото.
» Предлагат се в широка гама вискозитетни класове
Това ги прави подходящи за най-разнообразни приложения при най-сурови условия на работа.
» Водоотделящи свойства
Масла Omala притежават отлична водоотделителна способност. Попадналата в системата вода може лесно да се източи от смазочната система.

Препоръка
Водата може значително да ускори повърхностната умора на зъбните колела и лагерите, както и да провокира корозия на вътрешните повърхности. Замърсяването с вода трябва да се избягва или та трябва да се отстранява възможно най-бързо след появата и в системата.

» Отлична товароносимост
Намалява се износването на зъбните колела и лагерите, изработени от стомана и бронз.
Товароносещата способнаст на масла Shell Omala, проверена в лабораторни тестове, е значително по-голяма от тази на оловосъдържащите масла за зъбни предавки.
Намалява се износването на зъбите на колелата, особено в условия на високи натоварвания.

Противозадирни свойства (машина Timken)
- Минимално натоварване без задиране (ОК Load), N (ASTM D 2782)
270
Противозадирни свойства (четирисачмена машина )
- Натоварване на заваряване, N (ASTM D 2783)
2500

Стандарти и одобрения
Отговаря на стандарти: ISO 12925-1 тип CKC, DIN 51517-3 тип CLP, спецификация David Brown S1.53.101 и др.

Съвети
Съвети и препоръки за приложения, неспоменати в тази техническа информация, можете да получите от представителя на Shell за региона.

Мерки за безопасност
Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Карта с данни за безопасност на продукта, която се предоставя от представител на Shell за региона .

Пазете околната среда
Предавайте отработените масла в оторизиран за целта събирателен пункт. Не го изхвърляйте в канализацията, почвата или водните басейни.

 

Типични физични характеристики на масла SHELL Omala
Масла Shell Omala
68
100
150
220
Кинематичен вискозитет на масла SHELL
ISO 3104
- при 40°C mm2/s
68
100
150
220
- при 100°C mm2/s
8,7
11,4
15,0
19,4
Вискозитетен индекс на масла SHELL
ISO 2909
99
100
100
100
Плътност при 15°C g/cm3
ISO 12185
0,887
0,891
0,897
0,899
Пламна температура °C
ISO 2592
190
195
195
200
Температура на течливост °C
ISO 3016
-24
-24
-24
-18
Противозадирни свойства
- режим А/8,3/90 (зъбна машина FZG),
- степен на натоварване с увреждане
DIN 51354-2
>12
>12
>12
>12

Посочените по-горе характеристики са типични за текущото производство. Макар че бъдещото производство ще съответства на спецификацията на Shell, може да възникнат различия в посочените характеристики.

 

Типични физични характеристики на масла SHELL Omala
Масла Shell Omala
320
460
680
1000
Кинематичен вискозитет на масла SHELL
ISO 3104
- при 40°C mm2/s
320
460
680
1000
- при 100°C mm2/s
25,0
30,8
38,0
45,5
Вискозитетен индекс на масла SHELL
ISO 2909
100
97
92
85
Плътност при 15°C g/cm3
ISO 12185
0,903
0,904
0,912
0,925
Пламна температура °C
ISO 2592
205
205
205
225
Температура на течливост °C
ISO 3016
-15
-12
-9
-6
Противозадирни свойства
- режим А/8,3/90 (зъбна машина FZG),
- степен на натоварване с увреждане
DIN 51354-2
>12
>12
>12
>12

Посочените по-горе характеристики са типични за текущото производство. Макар че бъдещото производство ще съответства на спецификацията на Shell, може да възникнат различия в посочените характеристики.

Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}