Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла

 

ИЗКУПУВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ДА ДАДЕМ СВОЯ ПРИНОС ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ, ВОДА И ЗЕМЯ

Автомобилните масла и индустриални масла са необходими за ползване на автомобилите и техниката, която улеснява ежедневието ни.

След изтичане на експлоатационния срок на тези масла те се насищат с отровни проукти и затова са класифицирани като опасен отпадък.

Ако попаднат в почвата или водите тези масла трайно ги замърсяват и отравят.
Ние не желаем това.

Ние от фирма "ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ" се занимава с събиране и изкупуване на тези отработени масла.
Имаме необходимия опит, оборудване и разрешително от Районна инспекция по околната среда и водите за изкупуването на отработени масла.

В програмата за управление на отпадъците на територията на Община Пазарджик сме определени като краен пункт за събиране на опасния продукт - отработени масла.

Автомобилните и индустриални масла са абсолютно необходими за смазването на автомобилите и машините, които работят за нас.
По данни от 2010 година у нас се пускат на пазара 29 500 тона масла всяка година. По време на експлоатацията двигателните масла се насищат с нагар, неразтворими утайки, кислородосъдържащи съединения, различни метали /мед, олово, алуминий/, получени от износване на двигателя и нискотемпературни отлагания. Всички тези продукти не само влошават качеството на маслото и то трябва да се смени с ново, но са токсични и канцерогенни. Затова старото масло наречено отработено масло е класифицирано от компетентните институции като опасен отпадък.

Какви са възможните пътища на отработените масла?
- Отработените масла не трябва да бъдат изхвърляни с битовия отпадък. Така се замърсява с опасен отпадък целия битов отпадък в едно сметище, почвата и водите под него.
- Да бъде изгорено в печка самоделка. Пет литра отработено масло изгорено в печка замърсява въздуха с канцерогенни вещества в обем, който е необходим за 1 човек да диша в продължение на три години.
- Да бъде изсипано в канализацията. Ако канализацията е заустена в поток или река само 1 литър отработени масла може да образува петно с площ 4 000 м2 . В случай, че канализацията отвежда водите в пречиствателна станция, то отработеното масло влошава работата и поврежда съоръженията.
- Да бъде изсипано в почвата. Това е още едно безумие водещо до отравяне, което е необратимо.
Всички тези пътища могат да бъдат избрани само от хора екологично неуки и безотговорни към природата и са незакони.


Правилния и законния път е предаването на отработени масла в специализирани фирми, имащи разрешение от РИОСВ за тази дейност.
„Промишлени системи” ООД е фирма работеща вече 14 години за събиране и преработка на отработени масла на територията на страната. Имаме разрешение от РИОСВ, специализиран транспорт, склад и обучен персонал за тези дейности. Тъй като икономическия интерес е водещ, предлагаме добро заплащане за всички, които предават отработени масла.
Съгласно Закона за управление на отпадъците всяко лице в чиято дейност се създават опасни отпадъци е длъжно да ги предава на фирми имащи Разрешително и да има валиден сключен договор с нея.


Ние имаме дългогодишен опит в дейността и над 150 договора с фирми от целия обхват, енергетика, минно-строителна промишленост, машиностроене, лека промишленост, сервизи и др.
Ние подготвяме и водим всички документи свързани с опасните отпадъци: транспортни карти, отчетни книги, тримесечни годишни отчети, които представяме в РИОСВ и Националната агенция по околната среда.

Всеки от нас може да даде принос за запазване на природата и за нашите деца като събира и предава отработените масла в означените за тази цел места!


Изкупуването на отработено масло става в складовата ни база в гр. Пазарджик, ул. "Петър Бонев" 59Б, кв. "Запад" /срещу Инструментален завод/

За фирми , които са събирали отработено масло във варели - осигуряваме наш транспорт.

За повече информация на тел.: 034/ 441 666, 444 026

 

Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}
о